Dombäck 214, Husum
0663-197 70
0663-100 81

Företaget idag

Vi har nu varit leverantörspartner till pappers och massaindustrin i 30 år, där vi tillverkar och försäljer produkter för kringutrustningar runt maskinanläggningar, allt för att möta våra kunders speciella behov. Det betyder dock inte att vi är begränsade att bara arbeta mot pappers och massaindustri. Vi gör även en del lego och produkttillverkning för övrig industri.

Baserat på vår långa erfarenhet inom produktförsäljning har vi utvecklat och tillverkat produkter i rostfritt och varmförzinkat material till tunnelinredningar för väg och banverket. Dessa är fördelade på två huvudgrupper, det ena innehåller tillverkning och leveranser av produkter samt det andra är montage av dessa. Det är väl beprövade produkter och kända för hög kvalité och finish.

I Husum erbjuder vi bland annat svetsning med robot och betning av rostfria och syrafasta material.

Företagets historia

LOLAB grundades 1975 av Lars Olov Linblom och drevs av familjen till 1986. Bolaget såldes då till Sunds Defribator, sedermera Metso Paper Inc. LOLAB drevs i den ägarformen till 2004, när Thomas Lindblom och Kent Risberg köpte verksamheten av Metso.

Bolaget utvecklades under namnet ÅPRAB med stora order till bl.a. Bothniabanan och Boliden fram till sommaren 2012, när vi återtog namnet LOLAB.

Fr.o.m. juni 2014 ägs LOLAB Produkter AB av Familjen Lindbloms Förvaltnings AB, Thomas Lindblom och MP Bolagen Industri AB.