Dombäck 214, Husum
0663-197 70
0663-100 81

Integritetspolicy

GDPR

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är
namn, adress, identifikationsnummer, telefonnummer och e-postadress.

Vi på LOLAB Produkter AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Identifikationsnummer
Faktureringsuppgifter
Information om avsändare
Information om mottagare

Uppgifterna används för följande ändamål:

Avtalsuppfyllnad

För att kunna komma i kontakt med dig vid eventuella avvikelser
Föra statistik för att kunna förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen genom bland annat marknadsundersökningar.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras och sparas för att kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen.