Dombäck 214, Husum
0663-197 70
0663-100 81

https://webben7.se/artikel/134380/foretagsstod-till-o-viksforetag

 

Artikelns text:

2017-03-28Näringsliv

Företagsstöd till Ö-viksföretag

Regionstyrelsen i Landstinget Västernorrland har beslutat att bevilja företagsstöd till tre företag i Västernorrland på sammanlagt 8 miljoner kronor.
Det gäller LOLAB Produkter AB i Örnsköldsvik, Absolicon Solar Collector AB i Härnösand och Bearbetningscenter i Västernorrland AB i Kramfors.

LOLAB Produkter AB i Örnsköldsvik beviljas 2 887 800 kronor i företagsstöd. Företaget ska använda stödet som en delfinansiering för en ny laserskärmaskin för att effektivisera arbetet och kunna utföra fler uppdrag. Företaget kommer att nå 17 anställda under 2017.

Syftet med företagsstödet är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Företagsstöd innebär att landstinget kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet. Företagsstödet är en del av de statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder som Landstinget Västernorrland fördelar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland.

Den 1 mars beslutade det Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd till bland annat Falsat Sweden AB i Örnsköldsvik 1 050 000 kronor.

 

 

Under början av 2015 genomförde vi certifiering av ISO 9001 och ISO 14001

Investering av 2 st kantpressar Bystronic för att möta våra kunders krav.

MP bolagen Industri AB går in som delägare i LOLAB Produkter AB i Husum från den 2 juni.

Läs mer här (PDF-fil)

kabelstegar_topp

Nu är Norra länkens kabelstegar från Norrtull ända till Värtan monterade.

I onsdags firades det med tårta!
Tunnelentreprenad, som är en av Norra länkens entreprenörer, har byggt ihop alla kabelstegar i Norra länkens huvudtunnel. Så nu löper kabelstegarna som en oavbruten linje från tunnelmynningen vid Hagastaden/Norrtull ända till mynningen vid Värtan.

På bilden ovan kan du ana kabelstegarna i taket. En kabelstege är alltså en stege som monteras i tunneltaket. På den lägger man elledningar.

kabelsteg1
Michel Backlund (TEAB montageledare stegar), Thomas Lindblom (LOLAB leverantör stegar), Dennis Nilsson (montage UE  IJAB), Anders Ingels (TEAB delprojektledare stegar).
Det är Anders som står redo att skära upp tårtan.

kabelsteg2
Specialdesignad tårta dagen till ära.